Đường dây nóng : (+84) 983160903      info@stu.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English

Nhà máy Toyota Việt Nam là nhà máy ô tô đầu tiên ở Việt Nam có đủ 5 quy trình: Dập – Hàn – Sơn – Lắp ráp – Kiểm tra. Đầu tiên, sản lượng của nhà máy chỉ đạt khoảng 10 xe mỗi ngày trong năm đầu tiên. Bây giờ công suất có thể đạt hơn 100 xe mỗi ngày. Hiện tại, sản lượng sản xuất của nhà máy đã đạt hơn 36.000 đơn vị / năm từ hai ca làm việc một ngày. Công ty STU rất vinh dự khi được hợp tác cùng Toyota phấn đấu đạt mục tiêu nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường của nhà máy.

Một số dự án của STU hợp tác cùng nhà máy Toyota:

  • Lắp đặt hệ thống Andon tại công đoạn Logistic.
  • Lắp đặt khung gầm A2 tại công đoạn lắp ráp.
  • Cài đặt 500 Kg Liffer trong công đoạn PLC.
  • Lắp đặt hệ thống cơ sở điện tại nhà máy ô tô.
  • Lắp đặt máy nạp gas cho dây chuyền sản xuất.
  • Lắp đặt hệ thống kiểm tra chất lượng.