THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thiết bị định vị và bảo vệ xe máy

Sau khi thiết bị được lắp đặt vào xe, cài đặt số Chủ xe đầu tiên (là số có quyền cài đặt và xóa các số Chủ xe tiếp theo) bằng cách thực hiện cuộc gọi đến số của thiết bị cMotor.

Xem tiếp »

Posted on: Tháng Mười Một 19th, 2014